MENU

JDDW -Japan Digestive Disease Week-

Facebook   Mail
» Japanese
Site Map
About JDDW

Structure & Member Societies

Structure

As of Mar. 12, 2018

Organization of JDDW

Official Member and Executive Director
(Representative Director)
Kentaro Sugano
Official Members and Executive Directors Namiki Izumi, Masao Ichinose, Hideki Ohdan, Kazuichi Okazaki, Masatoshi Kudo, Kazuhiko Koike, Tooru Shimosegawa, Yasuyuki Seto, Hisao Tajiri, Shinji Tanaka, Kazuhiro Yoshida
Official Members and Auditors Michio Kaminishi, Masaki Mori, Mamoru Watanabe, Sumio Watanabe
Official Members Hiroyasu Iishi, Toru Itoh, Soji Ozawa, Takashi Kawai, Yoshikazu Kinoshita, Tetsuji Takayama, Tetsuo Takehara, Kazuaki Chayama, Tadahiko Masaki, Hiroto Miwa, Satoshi Mochida, Katsuhiko Yanaga
*Official Members: 28 (including 12 Executive Directors)
Advisor Yutaka Atomi

Standing Committees

General Affairs Planning Committee

Chair Yasuyuki Seto
Vice Chair Hisao Tajiri
Members Akira Andoh, Hiroyasu Iishi, Yoshikazu Kinoshita, Yoshiyuki Takei, Kenichi Hakamada, Satoshi Mochida

Financial Committee

Chair Tooru Shimosegawa
Vice Chair Namiki Izumi
Members Toru Itoh, Yoshiyuki Ueno, Eigo Otsuji, Masashi Oka, Tetsuo Takehara, Katsuhiko Yanaga

Annual Conference Committee

Chair Masao Ichinose
Vice Chair Hideki Ohdan
Members Nobuyuki Enomoto, Kazuaki Chayama, Tadahiko Masaki, Hiroto Miwa, Kazunari Murakami, Shomei Ryozawa

Public Relations Committee

Chair Kazuhiko Koike
Members Michiaki Unno, Soji Ozawa, Takashi Kawai, Takumi Kawaguchi, Tetsuji Takayama, Koji Matsuda, Hirofumi Yamamoto

International Committee

International Committee Kazuichi Okazaki(Chair), Shinji Tanaka(Vice Chair), Masatoshi Kudo, Kazuhiro Yoshida
JDDW President Kentaro Sugano
Board Chairs of Member Societies Kazuhiko Koike, Tooru Shimosegawa, Yasuyuki Seto, Hisao Tajiri

COI Committee

Chair Yutaka Sasaki
Members Naomi Uemura, Masayoshi Kage, Toshiji Saibara, Minoru Tanabe

Annual JDDW Steering Committee

JDDW 2018 Steering Committee

Chair of Steering Committee Yoshikazu Kinoshita
Congress Presidents Kazuo Inui, Nobuyuki Enomoto, Yoshikazu Kinoshita, Yoko Saito, Masakazu Yamamoto
Chair of the Preparatory Committee Shunichi Ariizumi, Shunji Ishihara, Minoru Sakamoto, Hideo Suzuki, Hironao Miyoshi

JDDW 2019 Steering Committee

Chair of Steering Committee Hiroto Miwa
Congress Presidents Yasumoto Suzuki, Shinsaku Fukuda, Tadahiko Masaki, Yasushi Matsuzaki, Hiroto Miwa
Chair of the Preparatory Committee Tadashi Ikegami, Tadayuki Oshima, Tomokazu Kishiki, Tatsuya Mikami, Satoshi Murata

Integrated Program Committee

JDDW President Kentaro Sugano
Board Chairs of Member Societies Kazuhiko Koike, Tooru Shimosegawa, Yasuyuki Seto, Hisao Tajiri
Annual Conference Committee Masao Ichinose(Chair), Hideki Ohdan(Vice Chair)
Nobuyuki Enomoto, Kazuaki Chayama, Tadahiko Masaki, Hiroto Miwa, Kazunari Murakami, Shomei Ryozawa
Members Fumio Itoh, Kazuo Inui, Hiroaki Nagano, Yasushi Matsuzaki
JDDW 2018 Steering Committee Kazuo Inui, Nobuyuki Enomoto, Yoshikazu Kinoshita, Yoko Saito, Masakazu Yamamoto
Shunichi Ariizumi, Shunji Ishihara, Minoru Sakamoto, Hideo Suzuki, Hironao Miyoshi
JDDW 2019 Steering Committee Yasumoto Suzuki, Shinsaku Fukuda, Tadahiko Masakir, Yasushi Matsuzaki, Hiroto Miwa
Tadashi Ikegami, Tadayuki Oshima, Tomokazu Kishiki, Tatsuya Mikami, Satoshi Murata

Extraordinary Committee

Committee for Women Physicians and Researchers of Gastroenterology in Japan

Chair Masao Ichinose
Members Minako Kobayashi, Akiko Shiotani, Sachiyo Nomura, Etsuko Hashimoto
    

Future Planning Committee

Directors of Member Societies Namiki Izumi, Masao Ichinose, Hideki Ohdan, Kazuichi Okazaki, Masatoshi Kudo, Kazuhiko Koike, Tooru Shimosegawa, Kentaro Sugano, Yasuyuki Seto, Hisao Tajiri, Shinji Tanaka, Kazuhiro Yoshida
Auditors Michio Kaminishi, Masaki Mori, Mamoru Watanabe, Sumio Watanabe
Advisor Yutaka Atomi
Members Hiroyuki Isayama, Daisuke Ichikawa, Takao Itoi, Takanori Kanai, Naoya Sakamoto, Ichiro Takemasa, Shuji Terai, Atsushi Masamune

JDDW Office Address

Shimbashi i-MARK Bldg. 6F, 2-6-2 Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo 105-0004, Japan
TEL: +81-3-6550-8751 FAX: +81-3-6550-8752

Access:
2-minute walk from JR Shimbashi Station
1-minute walk from Shimbashi Station on Tokyo Metro’s Ginza Line, Toei Subway Asakusa Line
2-minute walk from Uchisaiwaicho Station on Toei Subway Mita Line


View Larger Map

Official Member Societies

Official Member Societies

The Japanese Society of Gastroenterology (JSGE) Shimbashi i-MARK Bldg. 6F, 2-6-2 Shimbashi, Minato-Ku, Tokyo 105-0004
TEL: +81-3-6811-2351
FAX: +81-3-6811-2352
E-mail: info@jsge.or.jp

» Website

The Japan Gastroenterological Endoscopy Society (JGES) Shin-ochanomizu Urban Trinity Bldg. 4F, 3-2-1 Kandasurugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062
TEL:+81-3-3525-4670
FAX:+81-3-3525-4677

» Website

The Japan Society of Hepatology(JSH) Kashiwaya Bldg. 5F, 3-28-10, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033
Tel:+81-3-3812-1567
Fax:+81-3-3812-6620

» Website

The Japanese Society of Gastroenterological Surgery (JSGS) Axior Mita 6F, 3-1-17, Mita, Minato-ku, Tokyo 108-0073
TEL:+81-3-5427-5500
FAX:+81-3-5427-5566

» Website

Member Societies

The Japanese Society of Gastrointestinal Cancer
Screening (JSGCS)
Dai-ni Yasuke Bldg. 3rd Fl, 1-19-2 Sekiguchi Bunkyo-ku, Tokyo 112-0014
TEL:+81-3-3235-6754
FAX:+81-3-3235-7647

» Website

Links to Related Overseas Societies

Links to Related Overseas Societies

American Association for the Study of Liver Diseases
(AASLD)

» Website

The Asian Pacific Association for the Study of the Liver
(APASL)

» Website

Asian Pacific Digestive Week
(APDW)

» Website

United European Gastroenterology
(UEG)

» Website

World Endoscopy Organisation
(WEO)

» Website

World Gastroenterology Organisation
(WGO)

» Website

 

PAGE TOP